Tinklaraštis

Juridinių asmenų nemokumas: kas pasikeitė nuo 2020 m. sausio 1 d.?

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. ir ženkliai pakeitė iki šiol galiojusį bankroto ir restruktūrizavimo procesų teisinį reglamentavimą. Keičiasi juridinio asmens nemokumo samprata – nemokumu bus laikoma juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo Daugiau

Kaip bus saugomi prekių ženklai Jungtinėje Karalystėje po BREXIT?

Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė sudarė išstojimo susitarimą, pagal kurį Jungtinė Karalystė paliks Europos Sąjungą vasario 1 dieną. Kiekvienas intelektinės nuosavybės savininkas nerimauja kokią įtaką Brexit turės jų teisėms: ar ankstesnės Europos Sąjungos teisės bus ir toliau apsaugotos Jungtinėje Karalystėje ir vice versa? Deja, tai dar nėra aišku. Išstojimo susitarimo nuostatos anuliavo ankstesnes gaires (prašome Daugiau

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė 2019 m. teismų sprendimų, priimtų nagrinėjant bylas dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtų sprendimų ar neveikimo apibendrinimą.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė 2019 metų teismų sprendimų, priimtų nagrinėjant bylas dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtų sprendimų ar neveikimo apibendrinimą. Nors didžioji dalis bylų buvo nagrinėtos dėl galimų pažeidimų, kurie įvyko dar iki BDAR įsigaliojimo, aprašytos situacijos leidžia daryti kelias svarbias išvadas.  Pirma, tiek inspekcija, tiek teismai mano, kad tuo atveju, kai fizinis asmuo Daugiau

2019 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų išaiškinimų apžvalga

Pateikiame, reikšmingiausius 2019 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus viešųjų pirkimų bylose: 1. Sugriežtinti reikalavimai ieškiniui dėl pirkimo sąlygų nuostatų. Kasacinis teismas, plėtodamas nuosekliai griežtėjančią praktiką dėl tiekėjų (ieškovų) teisės ginčyti viešojo pirkimo sąlygas įgyvendinimo, pažymėjo, kad teisinis suinteresuotumas ginčyti viešojo pirkimo sąlygas kaip sąlyga kreiptis į teismą pripažįstamas tais atvejais ir tiek, kiek ieškovas gina būtent Daugiau

Bendrovės vadovo atleidimas – ar tai tikrai taip paprasta?

Spaudoje nuolat mirga pasisakymai, kad vadovus labai paprasta atleisti. Ši tema tapo ypač aktuali pastaruoju metu, kai suaktyvėjo pasaulinių korporacijų vadovų kaita, o nuo jų neatsilieka ir Lietuvos įmonės. Tiesa, kad vadovo atleidimas yra reglamentuotas taip, kad bendrovės akcininkai (tiesiogiai ar per kitus kompetentingus organus) turėtų galimybę efektyviai ginti savo interesus ir kilus poreikiui galėtų Daugiau

Privalomoji mediacija šeimos ginčuose: džiaugtis ar nerimauti?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. sprendžiant šeimos ginčus bus privaloma ikiteisminė mediacija: siekiant kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo, turtinių prievolių ar kitais šeimos klausimais šalys bendru sutarimu arba viena ginčo šalių savo iniciatyva privalės inicijuoti privalomąją mediaciją. Pažymėtina, kad tokia tvarka bus taikoma tik ginčo atvejais, o esant šalių susitarimui dėl Daugiau

Grupės ieškinys – efektyvesnė Jūsų teisių apsauga

Nesėkmingas grupės ieškinio panaudojimas praktikoje paskatino Teisingumo ministeriją imtis iniciatyvos dėl grupės ieškinio pateikimo procedūros patobulinimo. Seimas pritarė minėtai iniciatyvai, kuri iš esmės nukreipta į vartotojus, kuriems turėtų būti suteiktos visos sąlygos paprastai ir sklandžiai apginti savo pažeistas teises ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. TRINITI atkreipia dėmesį į svarbiausius Civilinio proceso kodekso pakeitimus, kurie, Daugiau

7 teisininko patarimai, į ką atkreipti dėmesį prieš sudarant nuomos sutartį

Būsto nuomos rinka nuolat banguoja – nuomotojai turi tiek užklausų, kad patys renkasi būsimus gyventojus. Tad prieš pasirašant nuomos sutartį neskubėkite ir įvertinkite ne tik buto vietą, jo įrengimą, eksploatavimo sąnaudas arba kuriais metais statytas namas, bet ir kitus, ne mažiau svarbius teisinius aspektus – sutarties turinį, formą, nuomotojo ir nuomininko teises ir įsipareigojimus, taip Daugiau

Opcionai Lietuvoje: praktika ar tik teorija?

Lietuvos įmonėms žodis „opcionas“ – vis dar mažai žinomas burtažodis, kurio dažnai prisibijoma. Lietuviškas opciono atitikmuo – pasirinkimo sandoris. Mūsų rinkoje tai naujiena, tuo tarpu vakarų demokratinėse valstybėse ar Azijos šalyse, tokiose kaip JAV, Jungtinė Karalystė ar Japonija, tokia sistema gyvuoja jau daugiau kaip šimtą metų, o ištakos siekia dar senesnius laikus. Daugiau