Tinklaraštis

COVID-19 karantinas nepanaikina tėvų pareigų vaikams

Nutrūkus šeiminiams ryšiams įprastai vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų, taip pat nustatoma vieno iš tėvų, gyvenančio skyrium nuo vaiko, bendravimo su vaiku tvarka ir išlaikymo prievolės forma bei dydis (konkrečia pinigų suma, turtu ar periodinėmis išmokomis). Tačiau atsižvelgiant į aktualią situaciją dėl karantino, kyla klausimas, kokią įtaką turi besitęsiantis karantinas nustatytai vaiko Daugiau

Kaip saugoti asmens duomenis vaizdo skambučių metu?

COVID-19 karantino raginimas likti namie bei darbo organizavimas nuotoliniu būdu padidino vaizdo skambučių ir vaizdo konferencijų poreikį. Darbuotojai tiek tarpusavio bendravimui, tiek bendravimui su klientais bei partneriais ėmė naudoti naujas ar tik asmeninėms reikmėms naudotas bendravimo programas. Tad pateikiame keletą patarimų, kaip bendrovėms vaizdo pokalbius naudoti saugiai, nepažeidžiant asmenų privatumo bei duomenų apsaugos taisyklių: Darbuotojams Daugiau

Teisės aktų pakeitimai ir rekomendacijos, užtikrinantys teritorijų planavimo ir statybos procesų tęstinumą COVID-19 karantino laikotarpiu

Kaip užbaigti statybas karantino metu? 2020-04-02 įsigaliojo STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimas. Nustatytas statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašas.  Apraše numatyta, kad statybos užbaigimo komisijos nariai galės nuotoliniu būdu patikrinti statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams Daugiau

Kaip užtikrinti Jūsų intelektinės nuosavybės apsaugą COVID-19 krizės akivaizdoje?

COVID-19 daro milžinišką įtaką pasaulio ir kiekvienos įmonės ekonomikai, kurios pasekmes dar sunku tiksliai nustatyti. Tokiose situacijose dažniausiai yra rūpinamasi degančiais klausimais: darbuotojų saugumu ir gerove, pakankamu pinigų srautu, naujų užsakymu gavimu ir esamų vykdymu, o intelektinės nuosavybės objektų apsauga lieka neprioritetinių darbų sąraše. Tai nėra teisingas požiūris, nes netinkamas įmonės intelektinės nuosavybės objektų administravimas Daugiau

Kaip gauti force majeure pažymą?

COVID-19 virusas sukėlė anksčiau dar neregėtas pasekmes – beveik visame pasaulyje, tuo tarpu ir Lietuvoje, paskelbtas karantinas, dėl kurio daugelis verslų nebegali vykdyti savo sutartinių prievolių. Nemažai įmonių norėtų pasinaudoti galimybe gauti force majeure pažymą, kuri suteiktų daugiau teisinio užtikrintumo dėl negalėjimo įvykdyti prievolių. Tačiau prieš kreipiantis į atitinkamą įstaigą dėl pažymos gavimo reikia pasiruošti tiek Daugiau

Baltijos šalys turi agresyviai naudoti fiskalines priemones

Koronaviruso pandemija – didžiulis smūgis Lietuvos, Europos ir pasaulio ekonomikai. Finansų rinkos pirmosios įvertino pandemijos pasekmes – rekordiškais tempais krinta akcijų, žaliavų ir net fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių kainos. Tikrasis poveikis ekonomikai dar tik pasimatys artimiausioje ateityje. Tačiau jau dabar aiškėja, kad Lietuvos, Europos ir pasaulio valstybių pasirinktos priemonės stabdyti pandemijos plitimą ypač turi įtakos Daugiau

Force majeure ginčams ruoškitės jau dabar

Šiandien jau susidūrėme su atvejais, kai dabartinėje situacijoje bet koks statybos valdymo, ar rangos sutarčių nevykdymas, terminų pažeidimas yra pateisinamas force majeure aplinkybėmis. Tačiau force majeure pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurių šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti. Siūlome parsisiųsti šį mūsų parengtą paklausimą ir kreiptis į savo statybos objektų valdytojus ir rangovus su prašymu pateikti informaciją apie šiai dienai Daugiau

Įmonės nemokumas. Ką reikia žinoti vadovui susidūrus su COVID-19 iššūkiais?

COVID–19  pandemijos sąlygotas karantinas stabdo ne tik fizinių, bet ir dalies juridinių asmenų veiklą. Įprastos ūkinės komercinės veiklos ribojimas ar net laikinas nutraukimas neabejotinai sąlygoja finansinių srautų sutrikdymą, kuris gali lemti įmonės nemokumą.  Nemokumas – tai yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo: a) laiku negali vykdyti turtinių prievolių, arba, b) juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto Daugiau

Rekomendacijos darbdaviui, organizuojančiam nuotolinį darbą COVID-19 karantino metu

COVID-19 karantinas paskatino masinį darbuotojų darbą iš namų. TRINITI dalijasi patarimais, kaip veiksmingai, saugiai ir teisėtai darbdaviui organizuoti nuotolinį darbą. Įrenginiai: Nešiojamus įrenginius (telefonus, kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir pan.) laikyti saugiai, kad jie nebūtų prieinami pašaliniams asmenims. Praradus įrenginį, imtis priemonių informacijai jame apsaugoti, pvz. ištrinti nuotoliniu būdu, užrakinti ar pan.; Laiku atlikti būtinus operacinės Daugiau

Vieningo ES patento nebus. Bent jau kol kas.

  Šių metų kovo 20 d. Vokietijos Konstitucinis Teismas (the Bundesverfassungsgericht,), paskelbė ilgai lauktą sprendimą byloje dėl Vieningo patentų teismo susitarimo ratifikavimo. Teismas nusprendė, kad Vokietijos teisės aktas, kuris ratifikuoja Vieningo patento teismo sutartį, prieštarauja Vokietijos Konstitucijai, o tai reiškia, kad Vokietijoje ratifikavimo įstatymas neįsigalios.  Vokietijos dalyvavimas Vieningo patento teismo sistemoje buvo būtina sąlyga jai Daugiau