Naujausi projektai

TRINITI laimėjo bylą dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo

Vilniaus apygardos teisme TRINITI laimėjo bylą dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo. Byloje buvo sprendžiamas ginčas tarp JAV kompanijos „Westlake Chemical Corporation“, turinčios Europos Sąjungos prekių ženklo „WestLake“ registraciją, ir visame pasaulyje savo prekes platinančios padangų gamintojos „Zhongce Rubber Group Company”, tarptautinio vaizdinio prekių ženklo „WestLake“ savininkės, atstovaujamos TRINITI teisininkų komandos.

Byloje ieškovė reikalavo panaikinti „Zhongce Rubber Group Company” prekių ženklo registraciją, kadangi prekių ženklas „WestLake“  nebuvo Lietuvoje naudotas ilgiau kaip 5 metus. Teismas konstatavo, kad byloje pateiktų įrodymų visuma akivaizdžiai patvirtina faktą, jog atsakovės prekių ženklas buvo Lietuvoje naudojamas, viešai reklamuojamas bei matomas visiems esamiems ir potencialiems vartotojams, ir atmetė ieškinį.

TRINITI laimėjo ginčą dėl prekių ženklo „Nelly Jelly“, lietuviškojo Kakės Makės atitikmens, registravimo Europos Sąjungoje

Vienas populiariausių lietuviškų personažų Kakė Makė išsaugojo savo tarptautinį vardą. TRINITI advokatai, atstovaudami klientą Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, laimėjo ginčą dėl prekių ženklo „Nelly Jelly“, lietuviškojo Kakės Makės atitikmens, registravimo Europos Sąjungoje.

„Nors nagrinėjant tokius ginčus prekių ženklai yra lyginami semantiniu, fonetiniu ir vaizdiniu aspektais, šis ESINT sprendimas patvirtina, kad ženklo išskirtinumas gali būti pasiektas ir vien tik per vaizdinius prekių ženklo elementus“, kalbėjo TRINITI advokatė ir vadovaujančioji partnerė Vilija Viešūnaitė.

TRINITI atstovavo klientą ES Bendrajame teisme

Triniti atstovavo „Scorify“ UAB, įmonę, pasitelkiančią dirbtinį intelektą nuspėti vartotojų įpročiams, byloje prieš vieną didžiausių pasaulyje perdraudimo kompanijų „Scor“ SE prekių ženklo registravimo byloje Europos Sąjungos Bendrajame Teisme. „Scorify“ teikė paraišką registruoti savo logotipą kaip prekių ženklą nekilnojamojo turto, finansų ir draudimo paslaugų srityse.

ES Bendrasis Teismas nusprendė, kad „Scorify“ logotipas nepakankamai skiriasi nuo „Scor“ draudimo paslaugų prekių ženklo, todėl kiltų galimybė juos supainioti. Dėl šios priežasties Bendrasis Teismas neleido registruoti „Scorify“ prekių ženklo draudimo paslaugų sektoriui. Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto srityje „Scorify“ prekių ženklo registracija galioja.

Jei turite klausimų dėl prekių ženklų registracijos ar jų apsaugos Lietuvoje, ES ar už ES ribų, susisiekite su advokate Vilija Viešūnaite.

TRINITI atstovaujamam klientui patikimumo deklaracija suteikta per rekordiškai trumpą laiką

Dėl sėkmingo ir efektyvaus bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, NATO ryšių ir informacijos agentūra (angl. NCIA, NATO Communications and Information Agency) bei NATO paramos ir pirkimų agentūra (angl. NSPA, NATO Support and Procurement Agency), TRINITI klientui per rekordiškai trumpą laiką suteikta patikimumo deklaracija, patvirtinanti kliento įmonės atitikimą finansiniams, techniniams, profesiniams ir saugumo reikalavimams. Nuo 2020 m. liepos 21 d. kliento įmonė įrašyta į NSPA tiekėjų sąrašus ir gali sėkmingai dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose.

TRINITI laimėjo ginčą dėl juridinio asmens reputacijos pažeidimo

TRINITI advokatai sėkmingai atstovavo klientą teisminiame ginče su Klaipėdos universitetine ligonine. Klientas buvo kaltinamas paskleidęs tikrovės neatitinkančia bei ligoninės reputaciją žeidžiančia informaciją.

Ginčas kilo dėl to, jog klientas, įtardamas galimai nesąžiningai vykdomus viešuosius pirkimus, kreipėsi su skundu į liginės veiklą kontroliuojančias Klaipėdos savivaldybę bei Sveikatos apsaugos ministeriją, po ko buvo apkaltintas tikrovės neatitinkančios bei ligoninės reputaciją žeidžiančios informacijos skleidimu.  Teismai ieškinį atmetė ir nurodė, kad skundai buvo adresuoti institucijoms, kurioms ligoninė yra pavaldi. Šios institucijos tam tikru lygiu atlieka ligoninės vykdomos veiklos ir finansinių išteklių panaudojimo kontrolę. Iš skundų turinio matyti, kad juos teikdamas klientas siekė atkreipti dėmesį į galimai neteisėtą jų kontroliuojamo viešojo subjekto elgesį, patikrinti, ar ligoninės organizuojami viešieji pirkimai yra vykdomi skaidriai, užtikrinant efektyvią bei sąžiningą visų potencialių teikėjų konkurenciją, o valstybės lėšos naudojamos pačiu efektyviausiu būdu. Vadinasi ir reputacijos žeminimo klausimas čia negali būti keliamas – klientas turėjo teisę ginti pažeistas teises.

TRINITI sėkmingai atstovavo Louis Vuitton Malletier dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo

2020 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teisme TRINITI laimėjo bylą dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo bei žalos atlyginimo, kurioje TRINITI teisininkai atstovavo Louis Vuitton Malletier įmonę, pasaulyje plačiai žinomą rankinių, avalynės ir prabangių aksesuarų gamintoją. Byloje buvo sprendžiamas klausimas pagal Louis Vuitton Malletier 2018 m. pateiktą ieškinį atsakovams OOO „Vostok-Jug“ ir dar dešimčiai fizinių asmenų dėl suklastotų prekių sunaikinimo.

TRINITI laimėjo bylą dėl autorių teisių į stalo žaidimo dizainą

Apeliacinės instancijos teisme TRINITI laimėjo bylą dėl autorių teisių į stalo žaidimo dizainą, kurioje TRINITI teisininkai atstovavo dizaino įmonę, kūrusią naują stalo žaidimo dizainą. Byloje buvo sprendžiamas klausimas, kiek naujai kuriamas stalo žaidimo dizainas gali būti panašus į jau žinomus kūrinius. Teismas patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadas, kad naujai sukurtas stalo žaidimo dizainas yra originalus kūrinys, kadangi turi individualių išraiškos elementų bei originalumo požymių, kurie yra pakankami žaidimo dizaino kūriniui atskirti nuo kitų kūrinių.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo vertinti projektuojamo Šiaurinio aplinkkelio, o ne kelio ženklų poveikį aplinkai

Ginčas tarp asociacijos „Visorių slėnio bendruomenė“, atstovaujamos TRINITI partnerio Deivio Valiulio ir Vilniaus miesto savivaldybės dėl planuojamos nutiesti Šiaurinės gatvės tarp Vakarinio aplinkkelio ir Molėtų plento, dėl poveikio aplinkai vertinimo, taip vadinamos PAV ataskaitos, ir jos pagrįstumo, tęsiasi nuo 2018m..

Džiugu, kad bendruomenės nuomonei iš esmės pritarė ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris savo nutartyje konstatavo: „<…> turi būti vertinama planuojama ūkinė veikla – gatvės tiesimas ir atliekama Sprendimo teisminė patikra. Šalių pareiškimai dėl jų subjektyvaus požiūrio į numatomus planuojamos ūkinės veiklos parametrus su teisiniu reguliavimu nekonkuruoja.“, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo Vilniaus miesto savivaldybei palankų teismo sprendimą ir bylą grąžino nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo.

Nors Lietuvoje galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės įrašyti vaiko pavardės su raide „w“, TRINITI padėjo savo klientei įregistruoti dukros originalią pavardę su lotyniškais rašmenimis.

TRINITI sėkmingai atstovavo klientę byloje dėl asmens teisių bei identiteto gynimo ir padėjo klientei įregistruoti dukros pavardę su lietuvių kalboje nesančia raide “w”, nors Lietuvos Respublikos teisinis reglamentavimas nenumato galimybės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius buvo priėmęs sprendimą, kuriame nurodė, kad nelietuviškame raidyne esančią raidę „w“ atitinka lietuviška raidė „v“, todėl nesant teisinio pagrindo į apskaitą įtraukti pavardę su nelietuviška raide „w“ vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą, yra teisiškai negalimas.

Pareiškėja kreipėsi į teismą, kuris panaikino tokį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus sprendimą bei nurodė, jog naudojimasis savo vardu ir pavarde yra pripažįstama sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir valstybės kišimasis į šią sritį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašymą, gali būti pateisinamas tik tada, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

TRINITI laimėjo teisminį ginčą prieš Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo

Apeliacinės instancijos teismas priėmė palankų sprendimą TRINITI atstovaujamiems klientams byloje, kurioje buvo ginčijamas NŽT atliktas vienašalis valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimas. Toje pačioje byloje NŽT siekė pripažinti negaliojančia klientų daugiau kaip prieš 15 metų su NŽT sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį. Vilniaus apygardos teismas atmetė tokį nepagrįstą NŽT reikalavimą, ir tenkino klientų prašymą bei pripažino negaliojančiu NŽT vienašališkai atliktą valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimą.

TRINITI džiaugiasi šiuo teismo sprendimu, kuris tik dar kartą parodo, kad ginčuose su NŽT dėl valstybinės žemės nuomos galima pasiekti valstybinės žemės nuomininkams palankių rezultatų. Klientų interesus šioje byloje atstovavo advokatė Agnė Ustinovičienė ir advokato padėjėja Gintarė Liegutė.