Naujausi projektai

TRINITI teikė teisines paslaugas Lenkijos statybų bendrovei RAFAKO S. A.

TRINITI teisininkai teikė teisines paslaugas Lenkijos energetikos objektų statytojai „Rafako“, kuri įrengs biokuro deginimo įrenginius naujoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.

Vilniaus valdžia leido valstybės valdomai energetikos grupei „Lietuvos energija“ statyti 345 mln. eurų vertės Vilniaus kogeneracinę jėgainę šalia Gariūnų turgavietės. 2017 m. gruodį Europos investicijų bankas (EIB) Vilniaus kogeneracinei jėgainei suteikė 190 mln. eurų paskolą, o 153 mln. eurų paramą rugsėjį suteikė Europos Komisija (EK). Jėgainės atliekų deginimo ir bendrus technologinius įrenginius už 178,29 mln. eurų statys Vokietijos įmonės „Steinmuller Babcock Environment“ ir Lenkijos statybų grupės „Budimex“ konsorciumas.

Kaip jau minėta, biokuro deginimo įrenginius už 149,65 mln. eurų įrengs Lenkijos energetikos objektų statytoja „Rafako“.

TRINITI konsultavo neteisėtai pasisavinto prekių ženklo klausimais

TRINITI intelektinės nuosavybės teisės komanda patarė klientui ir konsultavo jį kliento prekių ženklo apsaugos Kinijoje, kurioje kliento prekių ženklą neteisėtai pasisavino jo atstovas, klausimu. TRINITI intelektinės nuosavybės teisės komandos parengta strategija bei padaryti veiksmai turėtų padėti Klientui iš atstovo susigrąžinti savo prekių ženklą.

TRINITI sėkmingai atstovavo prabangiosios mados industrijos klientui teisminiame ginče, susijusiame su prekių ženklų naudojimu ant neoriginalių prekių

TRINITI intelektinės nuosavybės teisės komanda sėkmingai atstovavo klientui iš prabangiosios mados industrijos teisminiame ginče, susijusiame su visame pasaulyje žinomų klientui priklausančių prekių ženklų naudojimu ant neoriginalių prekių. Teismo sprendime buvo suformuotas precedentas, kuriuo privalės vadovautis kiti Lietuvos teismai: kliento teisės pripažintos pažeistomis net ir tuo atveju, jei suklastotų prekių buvo vos viena, o atsakovas teigė, kad ši suklastota prekė buvo užsakyta iš Kinijos jo asmeninėms reikmėms.

TRINITI sėkmingai atstovavo klientui iš prabangiosios mados industrijos dėl Rusijos importuojamų suklastotų prekių į Lietuvą

TRINITI intelektinės nuosavybės teisės komanda sėkmingai atstovavo klientui iš prabangiosios mados industrijos teismo procese pagal ieškinį suklastotas prekes į Lietuvos Respubliką importuojančiai Rusijos bendrovei pareikštą siekiant apginti pažeistas jo, kaip prekių ženklo savininko, teises.

TRINITI atstovavo 9 Izraelio piliečių šeimai, siekiančiai atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę

TRINITI atstovavo 9 Izraelio piliečių šeimai, siekiančiai atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, turėję Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., ir jų palikuonys, kurie iki Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įsigaliojimo nebuvo įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje šalyje – jie nuolat gyvena.

Be aukščiau paminėtų Izraelio piliečių TRINITI dėka Lietuvos Respublikos piliečiais tapo dar du TRINITI klientai. Vienam iš jų Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta kaip asmens, turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., palikuoniui. Kitam asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta po beveik 10 metų, nes išvykęs gyventi į užsienį ir priėmęs tos šalies pilietybę jis buvo automatiškai netekęs prieš tai turėtos Lietuvos Respublikos pilietybės.

TRINITI atstovavo Prancūzijos energetikos įmonių grupei „Idex“, jai perkant Vokietijos-Lietuvos kapitalo energetikos įmonę Danpower Baltic UAB

TRINITI atstovavo Prancūzijos energetikos įmonių grupei „Idex“, jai perkant Vokietijos-Lietuvos kapitalo energetikos įmonę Danpower Baltic UAB, kuri per pastaruosius 5 m. kartu su partneriais tapo didžiausiais nepriklausomais šilumos gamintojais Lietuvoje, valdančiais šešias biokuro katilines bei vieną kogeneracinę jėgainę.

Lietuvoje įsteigta bendrovė UAB „IDEX NORDIC“, valdysianti Danpower Baltic UAB akcijas, ketina prisidėti prie žaliosios energetikos plėtros Lietuvoje.

TRINITI dalyvavo kuriant sandorio sudarymo strategiją ir derybinę poziciją, atstovavo „Idex“ derybose, konsultavo derybose dėl įsigijimo sandorio dokumentų, atliko įsigyjamos bendrovės teisinį patikrinimą, rengė pranešimus kontroliuojančioms institucijoms, atstovavo steigiant naują bendrovę ir konsultavo visais kitais su sandoriu susijusiais klausimais. Komandą sudarė TRINITI partneriai Linas Sabaliauskas bei Vytautas Kalmatavičius, asocijuotos partnerės Giedrė Čiuladienė bei Agnė Varnelienė, taip pat kiti TRINITI teisininkai.