Naujausi projektai

TRINITI teisininkai teikė teisines konsultacijas „Vaidilos“ teatro įstaigai parduodant įmonės prekės ženklą

Britų–australų verslininkams „Jakšto 9“ pastatą pardavus naujiems savininkams, „Vaidilos“ teatro vadovas Gediminas Jankus su buvusiais partneriais nusprendė parduoti ir „Vaidilos“ teatro prekės ženklą „Prior Musica“ įkūrėjai ir vadovei Ingai Kuliavienei. TRINITI atstovavo derybose bei parengė visus perdavimui reikalingus dokumentus.

TRINITI teikė teisines konsultacijas dėl teisių į augalų veisles perleidimui taikomų nacionalinių teisinių reikalavimų

TRINITI intelektinės nuosavybės teisininkų komanda klientui teikė teisines konsultacijas dėl teisių į augalų veisles perleidimui taikomų nacionalinių teisinių reikalavimų bei augalų dauginamosios medžiagos teisinei apsaugai keliamų reikalavimų Lietuvoje. Intelektinės nuosavybės teisininkų komanda taip pat parengė reikalingus dokumentus.

TRINITI gynė gerai žinomos apatinio trikotažo gamintojo prekių ženklų savininko teises

TRINITI gynė stambaus kliento – gerai žinomos apatinio trikotažo gamintojos – prekių ženklų savininko teises Lietuvoje bylose prieš pardavėjus, kurių parduotuvės neatitiko kliento keliamų su prekių pateikimu susijusių reikalavimų: teikė įvairiapusiškas konsultacijas, rengė ir įgyvendino kovos prieš prekių ženklo savininko teises Lietuvoje galimai pažeidžiančius prekių platintojus strategiją. TRINITI advokatai konsultuoją klientą, rengia reikalavimus nutraukti neteisėtus veiksmus bei teikia kitas susijusias teisines paslaugas.