COVID-19: TRINITI advokatų rekomendacijos

Kaip bus kompensuojama už atšauktus renginius? Naujos taisyklės.

Dėl COVID-19 karantino ribojimų Lietuvoje neįvyko daug sporto, kultūros, pramogų ir kitų renginių. Tad tiek bilietų pirkėjai, tiek renginių organizatoriai susidūrė su nemenkais iššūkiais, kaip elgtis tokioje situacijoje? LR Seimas, bandydamas užtikrinti vartotojų interesus, taip pat apsaugoti renginių organizatorius nuo bankrotų, priėmė įstatymą, numatantį keletą kompensavimo už neįvykusius renginius būdų. Šis įstatymas taikomas kompensacijoms už Daugiau

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai ir AHK narys advokatų kontora TRINITI maloniai kviečia į internetinį seminarą „Darbo teisės pokyčiai dėl COVID-19 karantino. Kaip gyvensime toliau?“

Kas pasikeitė darbo įstatymuose COVID-19 karantino metu? Mes išmokome dirbti nuotoliniu būdu, skelbti prastovas, nuomoti darbuotojus, dirbti saugiai. Prisitaikėme ar pasikeitėme? Pranešėja – Giedrė Čiuladienė, TRINITI asocijuotoji partnerė. Daugiau nei penkiolikos metų patirtį turinti Giedrė teikia teisines paslaugas įvairiose civilinės ir darbo teisės srityse: sudarant įmonių, nekilnojamojo turto įsigijimo ir perleidimo, finansavimo ir kitus verslo Daugiau

Bendravimo su vaiku tvarka: ar yra ribos?

Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Atitinkamai tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su vaiku, ši pareiga vykdoma vaiko interesais. Jei tėvai nevykdo šios pareigos, yra pažeidžiamos vaiko teisės ir interesai, todėl tėvams gali būti taikoma sankcija – tėvų valdžios Daugiau

Galimybės likviduoti bendrovę Lietuvos teisiniame reguliavime

Parengta drauge su TRINITI teisininku Aurimu Margiriu Griniu. COVID – 19 virusas šiuo metu neišvengiamai paveikė visas gyvenimo sritis ir neabejotina, kad šis poveikis tęsis dar ilgą laiką po pandemijos pabaigos. Deja, dėl viruso lemtų valstybių taikytų suvaržymų bei dėl to sulėtėjusios ekonomikos nebus įmanoma išvengti neigiamų pasekmių verslui. Tikėtina, kad dalis veiklą įvairiose srityse Daugiau

TRINITI klientai jau pasinaudojo supaprastinta darbuotojų nuomos tvarka COVID-19 karantino laikotarpiu

Parengta drauge su TRINITI advokato padėjėja Kamila Ratkevič. Kartu su klientais prisitaikome prie besikeičiančių aplinkybių ir rūpinamės tiek bendrovių tęstinumo, tiek jų darbuotojų išsaugojimo klausimais. COVID-19 ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu darbdaviams, kurių ūkinė veikla buvo laikinai sustabdyta arba jos veiklos apimtys sumažėjo, buvo suteikta galimybė nuomoti savo darbuotojus supaprastinta tvarka, gaunant laikinojo įdarbinimo įmonės Daugiau

Dėl COVID-19 sukeltų pasekmių laikinai sustabdytas juridinių asmenų nemokumas

Teisei kelti nemokumo bylas – moratoriumas. Lietuvos Respublikos Seimas ypatingos skubos tvarka balandžio 21 dieną priėmė Vyriausybės parengtą LR Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui, įstatymą.  Įstatymu siekiama padėti įmonėms, susidūrusioms su finansiniais sunkumais ir (ar) tapusioms nemokioms dėl koronaviruso pandemijos metu šalyje paskelbto karantino, suteikiant papildomo laiko situacijai suvaldyti ir mokumui Daugiau

Rekomendacijos veiklą po COVID-19 atnaujinančiam verslui

Vyriausybei paskelbus apie švelninamas karantino sąlygas nuo balandžio 27 dienos veiklą atnaujina bei darbuotojams ir lankytojams duris atveria dalis iki tol laikinai veiklą stabdžiusių verslų.  Kaip pasiruošti saugiam darbo bei veiklos organizavimui? TRINITI pateikia susistemintas rekomendacijas veiklą atnaujinančiam verslui:  Darbuotojai Jūs turite užtikrinti, kad tarp darbo vietų būtų ne mažesnis nei 2 metrų atstumas. Darbuotojai turėtų Daugiau

Nuotolinis teismo posėdis – patarimai, kad jis būtų sklandus

Lietuvoje paskelbus karantiną, buvo itin sutrikdyta teismo posėdžių veikla – tačiau, tai nereiškia, kad teismo posėdžio neįmanoma surengti. Lietuvos civilinio proceso teisės aktuose jau kurį laiką yra numatyta galimybė daryti teismo posėdžius nuotoliniu būdu, naudojantis kameromis, ekranais ir ryšio perdavimo programomis, tačiau tai buvo labiau teorija nei praktika. Pasikeitusios aplinkybės leido teisėjams pradėti taikyti šią Daugiau

Ką reikėtų žinoti nuomininkui, pasirašant susitarimą su nuomotoju dėl nuomos mokesčio sumažinimo COVID – 19 karantino laikotarpiu

Atnaujinta 2020-04-29 Netrukus po COVID-19 karantino paskelbimo tarp nuomos sutarties šalių prasidėjo derybos dėl nuolaidų taikymo nuomininkui nuomotojui mokėtinų mokesčių atžvilgiu. Kai kurie nuomotojai jau yra pateikę nuomininkams pasirašyti paruoštus susitarimus dėl tokių nuolaidų taikymo. Tokių susitarimų sudarymą artimiausiu metu gali paskatinti ir tai, kad 2020-04-15 LR Vyriausybė pritarė nuomos mokesčio kompensavimo koncepcijai, o 2020-04-28 LR Daugiau

TRINITI iniciatyva – pirmasis teismo posėdis internetu

Lietuvoje paskelbus karantiną, teismuose buvo paraližuotas viešų teismo posėdžių rengimas. Teismo posėdžiai vyksta tik esant neatidėliotinoms aplinkybėms, o tai reiškia, kad visi civiliniai ginčai teismuose sustojo ir teismo posėdžiuose yra nagrinėjami tik būtini veiksmai baudžiamosiose bylose. Tai turi neigiamą įtaką verslui ir dar labiau gilina COVID19 krizės pasekmes.  Teisės aktuose jau kurį laiką yra numatyta Daugiau