Kaip bus saugomi prekių ženklai Didžiojoje Britanijoje, jeigu BREXIT susitarimo nebus?

Triniti

Europos Sąjungos (ES) prekių ženklai, įgyti iki Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš ES turėtų būti saugomi ir po išstojimo taip, kaip numato ES teisės aktai. Naujos normos galiotų tik naujai registruojamiems prekių ženklams.

Tokia pozicija yra suformuluota esamoje Brexit sutarties projekto redakcijoje. Tačiau ši redakcija vieną kartą jau nebuvo patvirtinta JK Parlamento ir vis dar išlieka tikimybė, kad nebus, kas galimai sąlygos JK išėjimą iš ES be sutarties.

Taigi, kas gi laukia Lietuvos įmonės prekių ženklų, registruotų kaip ES prekių ženklas su šiuo metu galiojančia apsauga JK, jeigu JK išstos iš ES be sutarties (no-deal exit)?

JK pateikė savo oficialią poziciją šiuo klausimu (https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal) ir nurodė, kad:

Vyriausybė užtikrins, kad nuosavybės teisės į visus esamus registruotus ES prekių ženklus ir toliau būtų saugomos ir būtų vykdomos Jungtinėje Karalystėje suteikiant JK įregistruotą lygiavertį prekių ženklą.

Teisių turėtojai, turintys esamą jau registruotą ES prekių ženklą, gaus naują JK suteiktą lygiavertę teisę, kuri įsigalios JK išstojus iš ES ir tai pareikalaus minimalių teisių turėtojo administracinių pastangų bei lėšų (visgi, tikėtina, kad tam tikras mokestis bus taikomas). Tada prekių ženklas bus traktuojamas taip, tarsi jis būtų prašomas ir įregistruotas pagal JK teisę, tačiau turės ankstesnio ES prekių ženklo pirmumo teisę.

Kiek kitokia situacija jau bus su tik pareikštais registruoti, bet dar neregistruotais, ES prekių ženklais – apsauga JK jiems nebus suteikta ir teisių turėtojas turės teikti atskirą paraišką JK, tačiau turės galimybę pasinaudoti ankstesne ES prekių ženklo pateikimo data.

Taigi, ES prekių ženklams JK teritorijoje siekiama užtikrinti apsaugą net ir po BREXIT‘o“, nepriklausomai nuo to, ar išėjimas bus su sutartimi, ar be sutarties. Bet kuriuo atveju visos Lietuvos įmonės turi pasitikrinti savo turimus prekių ženklus ir sekti tolesnes JK prekių ženklų tarnybos gaires, nes praleidus jų nurodymus yra didelė rizika netekti savo prekių ženklo apsaugos JK.  Išimtiniais atvejais, rekomenduojame jau dabar teikti registruoti prekių ženklą atskirai tik JK.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *